Sådan sætter du auto oprettelse af underkort op Først skal vi ind under "ArbejdsType" fra indstilinger menuen.

 Når vi opretter eller rediger en arbejdstype kan vi i feltet "Antal kopier" skrive et tal. Husk det skal være et numerisk værdi.

Når vi så opretter et arbejdeskort med den arbejdstype bliver det antal underkort lavet.