Auto udfyld felter i worksheet conditions SonWin Du kan oprette conditions som bliver brug til at pre-udfylde felter når du opretter nye arbjedskort.

Du kan finde siden her

En condition tjekker på to felter i SonWin med det givet id fra arbjedskortet.

Det første felt er målertyper og det andet skal du selv vælge. Hvis felter er et match så auto udfylder den det felt med den value som du også har valgt i condition'en.

  1. Her vælger du hvilken arbjedstype condition'en skal virke på.
  2. Her skriver du målertypen som skal match den målertype der bliver fundet i SonWin med det givet id.
  3. Her vælger du det andet felt som skal checkes i SonWin med det givet id.
  4. Her skal du ikke gør noget da vi kun har valgmuligheden SonWin.
  5. Her skriver du teksten som det andet valgte felt skal match med i SonWin.
  6. Her skriver du den value der skal bruges hvis condition'en er opfyldt.
  7. Her vælger du det felt som value'en skal i. 

Når du opretter arbejdskort trykker du på det lille øje for at check condition'en.